Colorado
NAMEROUNDPK(OVR)DRAFTED BYPOSHTWTGRADEPOS RANKOVR RANK
Ken CrawleyCB6'0⅜"187Insider Only
Stephane NembotOT6'6¾"322Insider Only
Nelson SpruceWR6'1⅛"206Insider Only
Josh TupouDT6'3"323Insider Only

SPONSORED HEADLINES