play0:21

Rui Machida throws a beautiful bounce pass to Shatori Walker-Kimbrough for 2

Rui Machida throws a beautiful bounce pass to Shatori Walker-Kimbrough for 2.