Northwestern StateLady Demons

  • 5th in Southland

Northwestern State Lady Demons Schedule 2022-23

Regular Season
DATEOPPONENTTIMETVtickets
Mon, Nov 76:30 PM
Fri, Nov 117:30 PM
Thu, Nov 176:30 PM
Sun, Nov 203:00 PM
Sat, Nov 262:00 PM
Wed, Nov 307:00 PM
Sun, Dec 42:00 PM
Sat, Dec 102:00 PM
Wed, Dec 147:00 PM
Mon, Dec 197:30 PM
Sat, Dec 311:00 PM
Thu, Jan 56:00 PM
Sat, Jan 72:00 PM
Thu, Jan 126:30 PM
Sat, Jan 142:00 PM
Thu, Jan 196:00 PM
Sat, Jan 213:00 PM
Thu, Jan 266:30 PM
Sat, Jan 282:00 PM
Thu, Feb 26:00 PM
Sat, Feb 44:00 PM
Thu, Feb 96:30 PM
Sat, Feb 112:00 PM
Thu, Feb 166:30 PM
Sat, Feb 182:00 PM
Thu, Feb 236:30 PM
Sat, Feb 252:00 PM
Wed, Mar 16:30 PM